Ljuskurva: ASASSN-16hb

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2022-11-18 17:55:23 2459902.2468 <17.51
V
LNM 2022-05-23 23:48:20 2459723.4919 <16.09
V
LNM 2022-04-10 23:53:05 2459680.4952 <17.9
V
LNM 2022-01-22 00:47:57 2459601.5333 <17.2
V
LNM 2022-01-18 00:26:03 2459597.5181 <16.938
V
LNM 2022-01-11 03:06:02 2459590.6292 <16.808
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=ASASSN-16hb&lastdays=730&showband=@V&.png