Ljuskurva: ASASSN-13bj

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2022-11-18 18:33:24 2459902.2732 <16.644
V
LNM 2022-04-11 00:18:17 2459680.5127 <18.2
V
LNM 2022-02-02 21:38:09 2459613.4015 15.489
V
LNM 2022-01-18 00:10:30 2459597.5073 <16.628
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=ASASSN-13bj&lastdays=730&showband=@V&.png