Ljuskurva: AS Lac

Totalt antal observationer: 30
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2022-12-11 15:24:37 2459925.1421 12.778
V
0.190
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 12.244
V
0.137
KTS 2022-11-01 20:20:49 2459885.3478 11.905
V
0.008
KTS 2022-09-09 05:32:55 2459831.7312 14.958
V
0.763
KTS 2022-07-01 03:43:46 2459761.6554 16.012
V
0.442
KTS 2022-03-25 05:36:31 2459663.7337 11.55
V
0.993
KTS 2022-01-05 20:41:16 2459585.3620 17.016
V
0.634
KTS 2021-12-14 20:33:56 2459563.3569 17.468
V
0.534
WRT 2021-10-21 18:50:41 2459509.2852 14.766
V
0.286
HGG 2021-10-16 05:55:14 2459503.7467 14.53
V
0.261
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 14.321
V
0.260
HGG 2021-10-12 23:58:07 2459500.4987 14.094
V
0.246
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 12.777
V
0.064
KTS 2021-08-10 01:48:17 2459436.5752 13.475
V
0.953
KTS 2021-06-23 04:39:21 2459388.6940 16.382
V
0.734
KTS 2021-06-06 03:26:38 2459371.6435 <16.472
V
0.656
KTS 2021-05-05 03:59:54 2459339.6666 17.835
V
0.509
HGG 2021-03-24 07:39:21 2459297.8190 15.606
V
0.318
KTS 2021-03-16 06:15:07 2459289.7605 15.123
V
0.281
KTS 2021-02-03 19:42:40 2459249.3213 12.88
V
0.096


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AS+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png