Ljuskurva: AS Lac

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-11-29 00:16:42 2460277.5116 14.684
V
0.790
KTS 2023-11-08 20:57:07 2460257.3730 16.237
V
0.697
KTS 2023-09-01 07:16:27 2460188.8031 15.341
V
0.384
KTS 2023-05-23 05:43:35 2460087.7386 11.901
V
0.921
KTS 2023-04-21 07:48:25 2460055.8253 14.825
V
0.775
KTS 2023-03-21 08:40:24 2460024.8614 16.49
V
0.633
KTS 2023-03-14 06:26:21 2460017.7683 16.858
V
0.601
KTS 2023-02-01 19:47:08 2459977.3244 16.334
V
0.416
WRT 2022-12-11 15:24:37 2459925.1421 12.778
V
0.177
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 12.244
V
0.124
KTS 2022-11-01 20:20:49 2459885.3478 11.905
V
0.995
KTS 2022-09-09 05:32:55 2459831.7312 14.958
V
0.749
KTS 2022-07-01 03:43:46 2459761.6554 16.012
V
0.429
KTS 2022-03-25 05:36:31 2459663.7337 11.55
V
0.980
KTS 2022-01-05 20:41:16 2459585.3620 17.016
V
0.622
KTS 2021-12-14 20:33:56 2459563.3569 17.468
V
0.521


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AS+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png