Ljuskurva: AS Lac

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 13.695
B
0.132
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 11.156
R
0.132
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 12.244
V
0.132
KTS 2022-11-01 20:20:49 2459885.3478 11.905
V
0.003
KTS 2022-09-09 05:32:55 2459831.7312 14.958
V
0.758
KTS 2022-07-01 03:43:46 2459761.6554 17.358
B
0.437
KTS 2022-07-01 03:43:46 2459761.6554 13.996
R
0.437
KTS 2022-07-01 03:43:46 2459761.6554 16.012
V
0.437
KTS 2022-03-25 05:36:31 2459663.7337 11.55
V
0.989
KTS 2022-01-05 20:41:16 2459585.3620 17.016
V
0.630
KTS 2021-12-14 20:33:56 2459563.3569 17.468
V
0.529
WRT 2021-10-21 18:52:59 2459509.2868 12.701
R
0.282
WRT 2021-10-21 18:50:41 2459509.2852 14.766
V
0.282
HGG 2021-10-16 05:55:14 2459503.7467 14.53
V
0.256
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 15.605
B
0.255
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 12.803
R
0.255
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 14.321
V
0.255
HGG 2021-10-12 23:58:07 2459500.4987 14.094
V
0.241
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 14.007
B
0.059
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 11.774
R
0.059
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 12.777
V
0.059
KTS 2021-08-10 01:48:17 2459436.5752 13.475
V
0.949
KTS 2021-06-23 04:39:21 2459388.6940 16.382
V
0.729
KTS 2021-06-06 03:26:38 2459371.6435 <16.472
V
0.651


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AS+Lac&lastdays=546&showband=@UBVRIJ&.png