Ljuskurva: AS Lac

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-03-25 05:36:31 2459663.7337 11.55
V
0.989
KTS 2022-01-05 20:41:16 2459585.3620 17.016
V
0.630
KTS 2021-12-14 20:33:56 2459563.3569 17.468
V
0.529
WRT 2021-10-21 18:52:59 2459509.2868 12.701
R
0.282
WRT 2021-10-21 18:50:41 2459509.2852 14.766
V
0.282
HGG 2021-10-16 05:55:14 2459503.7467 14.53
V
0.256
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 15.605
B
0.255
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 12.803
R
0.255
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 14.321
V
0.255
HGG 2021-10-12 23:58:07 2459500.4987 14.094
V
0.241
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 14.007
B
0.059
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 11.774
R
0.059
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 12.777
V
0.059
KTS 2021-08-10 01:48:17 2459436.5752 13.475
V
0.949
KTS 2021-06-23 04:39:21 2459388.6940 16.382
V
0.729
KTS 2021-06-06 03:26:38 2459371.6435 <16.472
V
0.651
KTS 2021-05-05 03:59:54 2459339.6666 17.835
V
0.505
HGG 2021-03-24 07:39:21 2459297.8190 15.606
V
0.313
KTS 2021-03-16 06:15:07 2459289.7605 15.123
V
0.276
KTS 2021-02-03 19:42:40 2459249.3213 12.88
V
0.091
KTS 2021-01-20 19:49:35 2459235.3261 13.703
B
0.027
KTS 2021-01-20 19:49:35 2459235.3261 11.49
R
0.027
KTS 2021-01-20 19:49:35 2459235.3261 12.509
V
0.027
LNM 2021-01-16 18:43:29 2459231.2802 12.344
V
0.009
WRT 2020-12-24 15:59:19 2459208.1662 12.056
R
0.903
WRT 2020-12-24 15:57:01 2459208.1646 13.303
V
0.903
KTS 2020-12-07 23:08:00 2459191.4639 15.732
V
0.826


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AS+Lac&lastdays=546&showband=@UBVRIJ&.png