Ljuskurva: AS LMi

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-30 08:44:18 2459913.8641 10.752
V
0.145
KTS 2022-10-16 04:17:45 2459868.6790 10.791
V
0.143
KTS 2022-03-25 02:54:14 2459663.6210 10.83
V
0.135
KTS 2022-01-07 06:57:36 2459586.7900 10.806
V
0.132
KTS 2021-10-21 05:50:29 2459508.7434 10.8
V
0.129
KTS 2021-09-24 05:44:44 2459481.7394 10.782
V
0.127
KTS 2021-06-26 21:08:12 2459392.3807 10.773
V
0.124
KTS 2021-05-18 23:14:29 2459353.4684 10.812
V
0.122
KTS 2021-03-21 00:40:36 2459294.5282 10.823
V
0.120
KTS 2021-02-01 06:59:02 2459246.7910 10.779
V
0.118


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AS+LMi&lastdays=730&showband=@V&.png