Ljuskurva: AR Cam

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-11-18 07:51:18 2459901.8273 15.051
V
0.903
HGG 2022-10-10 04:06:31 2459862.6712 16.726
V
0.798
HGG 2022-02-25 05:54:57 2459635.7465 14.182
V
0.187
HGG 2021-12-28 07:59:48 2459576.8332 12.409
V
0.029
HGG 2021-11-04 09:22:10 2459522.8904 15.362
V
0.883
HGG 2021-10-19 03:11:48 2459506.6332 16.862
V
0.840
HGG 2021-10-04 05:47:36 2459491.7414 16.982
V
0.800
HGG 2021-09-12 02:33:38 2459469.6067 <16.343
V
0.740
HGG 2021-05-08 01:12:08 2459342.5501 <12.694
V
0.398
WRT 2021-03-31 20:25:52 2459305.3513 12.671
R
0.298
WRT 2021-03-31 20:16:39 2459305.3449 15.845
V
0.298
WRT 2021-02-26 19:35:45 2459272.3165 11.742
R
0.209
WRT 2021-02-26 19:27:59 2459272.3111 14.619
V
0.209
WRT 2021-02-10 21:03:44 2459256.3776 11.343
R
0.166
WRT 2021-02-10 21:01:26 2459256.3760 13.952
V
0.166
WRT 2021-01-29 19:47:34 2459244.3247 11.058
R
0.134
WRT 2021-01-29 19:44:58 2459244.3229 13.508
V
0.134
HGG 2020-11-10 05:56:41 2459163.7477 13.852
V
0.917


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AR+Cam&lastdays=929&showband=@UBVRIJ&.png