Ljuskurva: AR Cam

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-12 02:33:38 2459469.6067 <16.343
V
HGG 2021-05-08 01:12:08 2459342.5501 <12.694
V
WRT 2021-03-31 20:16:39 2459305.3449 15.845
V
WRT 2021-02-26 19:27:59 2459272.3111 14.619
V
WRT 2021-02-10 21:01:26 2459256.3760 13.952
V
WRT 2021-01-29 19:44:58 2459244.3229 13.508
V
HGG 2020-11-10 05:56:41 2459163.7477 13.852
V
WRT 2020-03-21 19:28:33 2458930.3115 16.337
V
WRT 2020-02-18 21:06:46 2458898.3797 15.192
V
WRT 2020-01-24 18:12:48 2458873.2589 14.062
V
WRT 2020-01-09 00:33:33 2458857.5233 13.544
V
HGG 2019-12-30 04:12:17 2458847.6752 13.232
V
HGG 2019-12-01 04:44:41 2458818.6977 13.304
V
WRT 2019-10-27 23:31:29 2458784.4802 15.435
V
HGG 2019-10-25 03:18:00 2458781.6375 15.626
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AR+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png