Ljuskurva: AP Per

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-11 21:37:00 2460352.4007 16.469
V
0.390
KTS 2024-01-22 23:52:39 2460332.4949 15.979
V
0.341
KTS 2023-11-29 05:15:56 2460277.7194 14.428
V
0.208
KTS 2023-11-05 03:12:14 2460253.6335 13.61
V
0.149
KTS 2023-04-09 20:49:03 2460044.3674 16.773
V
0.639
KTS 2023-03-07 23:01:14 2460011.4592 17.611
V
0.559
KTS 2023-01-26 00:37:52 2459970.5263 16.88
V
0.459
KTS 2022-11-19 04:10:07 2459902.6737 15.021
V
0.294
WRT 2022-11-12 21:28:56 2459896.3951 14.562
V
0.279
KTS 2022-10-07 06:08:47 2459859.7561 13.286
V
0.189
KTS 2022-04-05 21:21:36 2459675.3900 14.517
V
0.740


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AP+Per&lastdays=730&showband=@V&.png