Ljuskurva: AP Lyn

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-02-25 03:37:26 2459635.6510 12.705
V
0.254
HGG 2021-10-12 05:54:57 2459499.7465 11.412
V
0.942
HGG 2021-10-07 07:23:57 2459494.8083 11.608
V
0.931
WRT 2021-04-02 20:06:51 2459307.3381 11.12
R
0.500
WRT 2021-04-02 20:03:50 2459307.3360 14.969
V
0.500
HGG 2021-03-31 02:55:23 2459304.6218 15.087
V
0.493
WRT 2021-02-26 21:11:22 2459272.3829 10.673
R
0.419
WRT 2021-02-26 21:09:12 2459272.3814 14.296
V
0.419
WRT 2021-02-10 21:48:14 2459256.4085 10.446
R
0.383
WRT 2021-02-10 21:46:30 2459256.4073 13.939
V
0.383


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AP+Lyn&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png