Ljuskurva: AM Vul

Totalt antal observationer: 40
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-10-16 22:05:39 2459139.4206 13.866
V
0.591
LNM 2020-09-14 19:05:31 2459107.2955 14.399
V
0.382
LNM 2020-09-08 19:14:18 2459101.3016 14.174
V
0.343
KTS 2020-09-03 00:24:20 2459095.5169 14.157
V
0.306
KTS 2020-07-17 04:53:28 2459047.7038 13.823
V
0.995
KTS 2020-05-17 04:25:14 2458986.6842 14.5
V
0.598
KTS 2020-05-10 09:10:30 2458979.8823 14.25
V
0.554
KTS 2020-04-13 01:51:44 2458952.5776 14.476
V
0.377
KTS 2020-02-22 05:15:30 2458901.7191 13.602
V
0.046
KTS 2020-02-09 06:05:19 2458888.7537 13.602
V
0.962
KTS 2020-01-27 06:52:50 2458875.7867 13.81
V
0.878
KTS 2019-12-01 19:16:19 2458819.3030 14.358
V
0.510
KTS 2019-11-01 02:00:23 2458788.5836 14.225
V
0.311
KTS 2019-10-09 03:42:11 2458765.6543 13.879
V
0.162
KTS 2019-09-21 00:00:43 2458747.5005 13.619
V
0.044
WRT 2019-09-15 21:15:15 2458742.3856 13.604
V
0.011
KTS 2019-09-03 04:15:10 2458729.6772 13.569
V
0.928
KTS 2019-08-08 00:37:26 2458703.5260 14.164
V
0.758
HGG 2019-07-06 04:52:19 2458670.7030 14.394
V
0.545
HGG 2019-07-05 04:27:24 2458669.6857 14.274
V
0.538
KTS 2019-06-30 04:26:24 2458664.6850 14.289
V
0.506
KTS 2019-06-02 23:51:56 2458637.4944 14.385
V
0.329
KTS 2019-03-23 03:13:23 2458565.6343 13.638
V
0.862
KTS 2019-02-22 12:17:42 2458537.0123 14.267
V
0.676
KTS 2019-02-10 06:13:14 2458524.7592 14.381
V
0.596
KTS 2019-01-29 06:47:13 2458512.7828 14.683
V
0.518
WRT 2018-11-27 16:12:17 2458450.1752 13.912
V
0.111
WRT 2018-11-24 16:17:54 2458447.1791 13.839
V
0.092


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AM+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png