Ljuskurva: AM Vul

Totalt antal observationer: 37
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-10-06 00:32:15 2459493.5224 13.865
V
0.892
HGG 2021-09-21 01:58:48 2459478.5825 14.141
V
0.795
HGG 2021-09-08 02:22:42 2459465.5991 14.282
V
0.711
KTS 2021-09-03 23:45:36 2459461.4900 14.429
V
0.684
KTS 2021-08-14 02:35:31 2459440.6080 14.413
V
0.548
KTS 2021-07-08 04:59:22 2459403.7079 13.953
V
0.308
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 13.457
V
0.152
KTS 2021-05-11 00:07:03 2459345.5049 13.368
V
0.930
HGG 2021-05-10 06:37:43 2459344.7762 13.389
V
0.925
KTS 2021-03-18 03:33:24 2459291.6482 14.372
V
0.580
KTS 2021-02-16 05:44:44 2459261.7394 14.316
V
0.386
KTS 2021-01-26 06:56:09 2459240.7890 13.951
V
0.250
KTS 2020-12-16 01:23:48 2459199.5582 13.454
V
0.982
KTS 2020-12-01 01:38:21 2459184.5683 13.993
V
0.884
KTS 2020-11-10 19:20:03 2459164.3056 14.247
V
0.753
KTS 2020-10-16 22:05:39 2459139.4206 13.866
V
0.591
LNM 2020-09-14 19:05:31 2459107.2955 14.399
V
0.382
LNM 2020-09-08 19:14:18 2459101.3016 14.174
V
0.343
KTS 2020-09-03 00:24:20 2459095.5169 14.157
V
0.306
KTS 2020-07-17 04:53:28 2459047.7038 13.823
V
0.995
KTS 2020-05-17 04:25:14 2458986.6842 14.5
V
0.598
KTS 2020-05-10 09:10:30 2458979.8823 14.25
V
0.554
KTS 2020-04-13 01:51:44 2458952.5776 14.476
V
0.377
KTS 2020-02-22 05:15:30 2458901.7191 13.602
V
0.046
KTS 2020-02-09 06:05:19 2458888.7537 13.602
V
0.962
KTS 2020-01-27 06:52:50 2458875.7867 13.81
V
0.878
KTS 2019-12-01 19:16:19 2458819.3030 14.358
V
0.510
KTS 2019-11-01 02:00:23 2458788.5836 14.225
V
0.311


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AM+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png