Ljuskurva: AI Oph

Totalt antal observationer: 36
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-10-05 00:15:41 2459492.5109 17.048
V
0.457
HGG 2021-09-21 00:25:46 2459478.5179 16.973
V
0.423
KTS 2021-09-03 21:31:14 2459461.3967 16.532
V
0.382
KTS 2021-08-14 22:45:41 2459441.4484 15.921
V
0.333
KTS 2021-07-05 03:54:51 2459400.6631 14.372
V
0.235
KTS 2021-05-28 05:07:17 2459362.7134 13.136
V
0.143
KTS 2021-04-21 00:53:51 2459325.5374 11.965
V
0.053
KTS 2021-03-18 02:28:53 2459291.6034 11.33
V
0.971
WRT 2021-02-11 04:27:07 2459256.6855 13.231
V
0.887
KTS 2021-02-03 05:15:47 2459248.7193 13.778
V
0.867
KTS 2021-01-23 06:37:52 2459237.7763 14.29
V
0.841
KTS 2020-11-18 01:25:23 2459171.5593 14.902
V
0.681
KTS 2020-10-24 19:48:43 2459147.3255 16.415
V
0.622
KTS 2020-09-20 21:23:54 2459113.3916 17.211
V
0.540
KTS 2020-07-30 01:56:38 2459060.5810 16.92
V
0.412
KTS 2020-06-26 00:40:27 2459026.5281 16.172
V
0.330
KTS 2020-05-08 07:32:52 2458977.8145 14.689
V
0.212
KTS 2020-04-15 08:35:13 2458954.8578 13.691
V
0.156
WRT 2020-03-21 02:42:25 2458929.6128 12.881
V
0.095
KTS 2020-03-12 02:47:19 2458920.6162 12.582
V
0.074
KTS 2020-03-02 06:31:58 2458910.7722 12.334
V
0.050
KTS 2020-02-14 05:23:25 2458893.7246 12.153
V
0.009
KTS 2020-02-02 05:54:40 2458881.7463 12.086
V
0.980
KTS 2020-01-25 05:51:38 2458873.7442 12.077
V
0.960
KTS 2020-01-15 06:34:07 2458863.7737 12.248
V
0.936
KTS 2020-01-09 06:54:08 2458857.7876 12.556
V
0.922


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AI+Oph&lastdays=730&showband=@V&.png