Ljuskurva: AH Ser

Totalt antal observationer: 35
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-10-05 00:10:13 2459492.5071 15.456
V
0.460
HGG 2021-09-21 00:31:32 2459478.5219 15.128
V
0.411
KTS 2021-09-08 21:41:11 2459466.4036 14.923
V
0.368
KTS 2021-08-11 22:36:28 2459438.4420 13.953
V
0.270
KTS 2021-06-30 21:12:23 2459396.3836 11.721
V
0.121
KTS 2021-05-25 23:40:24 2459360.4864 10.986
V
0.995
HGG 2021-05-10 06:47:57 2459344.7833 11.098
V
0.939
WRT 2021-03-31 22:27:33 2459305.4358 14.631
V
0.800
KTS 2021-03-11 02:15:21 2459284.5940 15.928
V
0.727
KTS 2021-01-30 04:09:41 2459244.6734 16.055
V
0.586
KTS 2020-12-18 06:35:42 2459201.7748 14.855
V
0.435
KTS 2020-10-23 19:34:19 2459146.3155 12.736
V
0.239
KTS 2020-09-20 21:27:12 2459113.3939 11.385
V
0.123
KTS 2020-08-06 00:22:19 2459067.5155 10.433
V
0.961
KTS 2020-06-25 22:46:07 2459026.4487 14.077
V
0.816
KTS 2020-04-15 08:29:02 2458954.8535 15.863
V
0.564
WRT 2020-03-21 02:36:57 2458929.6090 15.048
V
0.475
KTS 2020-03-15 00:58:10 2458923.5404 14.928
V
0.453
KTS 2020-03-02 02:27:53 2458910.6027 14.446
V
0.408
KTS 2020-02-11 05:56:15 2458890.7474 13.748
V
0.338
KTS 2020-01-30 04:36:20 2458878.6919 13.318
V
0.295
KTS 2020-01-18 05:10:27 2458866.7156 12.751
V
0.253
KTS 2020-01-10 05:16:22 2458858.7197 12.357
V
0.225
KTS 2020-01-01 05:56:41 2458849.7477 11.889
V
0.193
KTS 2019-12-14 06:53:25 2458831.7871 11.133
V
0.130


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AH+Ser&lastdays=730&showband=@V&.png