Ljuskurva: AC Vul

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-21 23:34:30 2459905.4823 12.645
V
0.108
KTS 2022-10-10 21:20:18 2459863.3891 13.058
B
0.928
KTS 2022-10-10 21:20:18 2459863.3891 10.325
R
0.928
KTS 2022-10-10 21:20:18 2459863.3891 11.347
V
0.928
KTS 2022-08-09 00:18:17 2459800.5127 14.674
V
0.660
KTS 2022-06-30 03:07:11 2459760.6300 15.999
V
0.489
KTS 2022-04-06 02:24:34 2459675.6004 14.448
B
0.126
KTS 2022-04-06 02:24:34 2459675.6004 11.315
R
0.126
KTS 2022-04-06 02:24:34 2459675.6004 12.737
V
0.126
KTS 2022-03-06 05:11:11 2459644.7161 11.31
V
0.995
KTS 2021-11-12 19:34:01 2459531.3153 17.905
B
0.510
KTS 2021-11-12 19:34:01 2459531.3153 13.881
R
0.510
KTS 2021-11-12 19:34:01 2459531.3153 16.109
V
0.510
HGG 2021-10-06 00:32:15 2459493.5224 14.89
V
0.349
HGG 2021-09-21 01:58:48 2459478.5825 14.172
V
0.285
HGG 2021-09-08 02:22:42 2459465.5991 13.41
V
0.230
KTS 2021-09-03 23:45:36 2459461.4900 13.237
V
0.212
KTS 2021-08-14 02:35:31 2459440.6080 12.048
V
0.123
KTS 2021-07-08 04:59:22 2459403.7079 11.055
V
0.965
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 13.67
B
0.863
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 10.799
R
0.863
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 12.028
V
0.863
KTS 2021-05-11 00:07:03 2459345.5049 14.404
V
0.717
HGG 2021-05-10 06:37:43 2459344.7762 14.382
V
0.714


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AC+Vul&lastdays=585.75&showband=@UBVRIJ&.png