Ljuskurva: AC Vul

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-04-06 02:24:34 2459675.6004 14.448
B
0.111
KTS 2022-04-06 02:24:34 2459675.6004 11.315
R
0.111
KTS 2022-04-06 02:24:34 2459675.6004 12.737
V
0.111
KTS 2022-03-06 05:11:11 2459644.7161 11.31
V
0.980
KTS 2021-11-12 19:34:01 2459531.3153 17.905
B
0.496
KTS 2021-11-12 19:34:01 2459531.3153 13.881
R
0.496
KTS 2021-11-12 19:34:01 2459531.3153 16.109
V
0.496
HGG 2021-10-06 00:32:15 2459493.5224 14.89
V
0.334
HGG 2021-09-21 01:58:48 2459478.5825 14.172
V
0.271
HGG 2021-09-08 02:22:42 2459465.5991 13.41
V
0.215
KTS 2021-09-03 23:45:36 2459461.4900 13.237
V
0.198
KTS 2021-08-14 02:35:31 2459440.6080 12.048
V
0.108
KTS 2021-07-08 04:59:22 2459403.7079 11.055
V
0.951
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 13.67
B
0.848
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 10.799
R
0.848
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 12.028
V
0.848
KTS 2021-05-11 00:07:03 2459345.5049 14.404
V
0.703
HGG 2021-05-10 06:37:43 2459344.7762 14.382
V
0.699
KTS 2021-03-18 03:33:24 2459291.6482 15.944
V
0.473
KTS 2021-02-16 05:44:44 2459261.7394 17.211
B
0.345
KTS 2021-02-16 05:44:44 2459261.7394 13.088
R
0.345
KTS 2021-02-16 05:44:44 2459261.7394 15.227
V
0.345
KTS 2021-01-26 06:56:09 2459240.7890 14.365
V
0.256
KTS 2020-12-16 01:23:48 2459199.5582 11.916
V
0.080
KTS 2020-12-01 01:38:21 2459184.5683 11.619
V
0.016
KTS 2020-11-10 19:20:03 2459164.3056 12.236
V
0.929
KTS 2020-10-16 22:05:39 2459139.4206 15.651
B
0.823
KTS 2020-10-16 22:05:39 2459139.4206 12.178
R
0.823
KTS 2020-10-16 22:05:39 2459139.4206 13.974
V
0.823


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AC+Vul&lastdays=585.75&showband=@UBVRIJ&.png